De opbouw van deze schoolagenda’s steunt op een jarenlange ervaring van opmaken en uitproberen van schoolagenda’s voor kinderen. Ze zijn het resultaat van een samenwerking van uitgeverij Stockmans, Drukkerij De Bie en Jos Castermans (auteur en geestelijke vader van de ‘hoekenwerking’ en van talrijke projecten ‘spelend leren’ en ‘actief basisonderwijs’).
Deze schoolagenda’s zijn véél meer dan de gewone klassieke invulagenda’s. Ze zijn immers erg eigentijds, persoonlijk en ongetwijfeld de meest complete en kindgerichte schoolagenda’s op de Belgische markt! Ze zijn aangepast aan de noden van kinderen, leerkrachten en ouders én afgestemd op de digitale mediamogelijkheden.

WAT HEBBEN DEZE NIEUWE SCHOOLAGENDA’S TE BIEDEN:

Een hedendaagse schoolagenda moet inderdaad meer zijn dan louter een boekje om huistaken te noteren. Een échte agenda biedt de mogelijkheid om zowel schoolse als niet-schoolse notities te maken en dat voor een groot deel in volledige vrijheid. Hierin onderscheidt deze schoolagenda zich van andere schoolagenda’s. Deze schoolagenda is immers hún agenda.
Huistaken betreffen leestaken, schriftelijke taken, lessen, opzoeking van informatie in boeken of op de PC, verzamelen van materiaal, muzische opdrachten, …
Voor leerkrachten is het nuttig om te weten welke de ervaren moeilijkheidsgraad was van de kinderen bij het uitvoeren van de opdrachten, hoelang ze eraan bezig waren, of ze hulp nodig hadden en of ze ook andere taken planden. Door middel van goed bedachte didactische stappen en hulpmiddelen wordt het kind naar zelfstandig werken en plannen begeleid.
Het appreciëren van gelezen boeken en van spreekbeurten en het inventariseren van geleerde liedjes en gedichten, van gelezen boeken, van geschreven teksten of van gegeven spreekbeurten kan klassikaal georganiseerd worden of kan vrij gelaten worden. De kinderen bepalen zelf van welke vrienden ze het e-mailadres noteren en welke data in de jaarkalender voor hen belangrijk zijn. In de weekagenda kunnen ze ook hun mogelijke naschoolse activiteiten noteren. Het invullen van hun zelfbeoordelingsrapportje doen ze volledig zelfstandig en de inhoud ervan moet gerespecteerd worden. Het meten en noteren van de periodieke groeigegevens kan eventueel volgens een contractwerk verlopen. Aldus wordt deze schoolagenda een heel persoonlijke agenda en een waardevolle databank.
Aan de communicatie met de ouders wordt veel aandacht besteed. Het doorgeven van nuttige informatie door de school aan de ouders en omgekeerd is belangrijk om de hele opvoeding vlot te laten verlopen. Deze schoolagenda draagt hiertoe bij.

 

 

FOLDER_debie-2

 

Number1

Milieu

Een installatie van 2.800m2 zonnepanelen op ons dak zorgt voor 300.000 kW aan groene stroom. Wij zijn FSC-gecertificeerd en kunnen drukwerk leveren met het erkende FSC- en PEFC label. Tevens gebruiken wij uitsluitend inktsoorten op basis van plantaardige oliën.
www.debie.net/milieu

 

Number2

Kwaliteit

Dankzij onze recente investering in het revolutionaire Heidelberg Drystar LE-UV systeem, koppelen we de hoogste kwaliteit aan een laag energieverbruik (LE). Uw drukwerk is onmiddellijk droog en dankzij het gebruik van het staccatoraster met fotografische kwaliteit.
www.debie.net/kwaliteit

 

Number3

Service

Bent u een grafisch professional of een absolute leek op gebied van drukwerk? Wij staan u steeds bij met raad en daad en geven u persoonlijk advies. Tot en met de levering bij u ter plaatse worden al “uw” producten door een persoonlijke projectbegeleider intern opgevolgd.
www.debie.net/diensten